top of page

LOGOPEDIEPRAKTIJK VEERLE STROOBANT

Voor kinderen en jongeren met nood aan onderzoek en/of behandeling
op het vlak van lezen, schrijven en rekenen.

VEERLE_LOGO-073_edited.jpg

WELKOM

Welkom in mijn logopediepraktijk, gevestigd in Deinze sinds 2001. In 1997 studeerde ik af als licentiaat in de Logopedie en Audiologie aan de KULeuven. Omdat ik het belangrijk vind om me verder te verdiepen in mijn vak, volgde ik verschillende bijscholingen. De belangrijkste hiervan is het postgraduaat leerstoornissen, dat ik behaalde in 2018. Ik heb me de laatste jaren dan ook vooral toegelegd op het diagnosticeren en behandelen van kinderen met taal- en/of leerstoornissen.
Om bij te blijven met de belangrijkste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied ben ik aangesloten bij onze beroepsvereniging, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

All Videos
Watch Now
VEERLE_LOGO-052.jpg?o=AnGHazBxBFfZlemt4J

BEHANDELING VAN LEERSTOORNISSEN

AANMELDING

1. U meldt aan na doorverwijzing door de school, het CLB of een arts. Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan laat u dit voorschrijven door de huisarts. Aanmelding gebeurt bij voorkeur via mail of onderstaand contactformulier.

2. Tijdens het intakegesprek worden de voorgeschiedenis en de sterktes en zwaktes van uw kind in kaart gebracht. Ook krijgt u tijdens het intakegesprek informatie over hoe de logopedische onderzoeken en eventuele therapie georganiseerd kunnen worden.


3. De logopedische onderzoeken worden gepland en afgenomen. Er vindt een adviesgesprek plaats waarbij de resultaten van het onderzoek worden besproken. Het onderzoek wordt in een schriftelijk verslag weergegeven, dat, indien u dit goedkeurt, gedeeld wordt met de school, het CLB en de betrokken artsen.


4. Indien u beslist om therapie op te starten, zal deze moeten worden voorgeschreven door een bevoegd geneesheer-specialist. Daarna kan de therapie van start gaan. 


TARIEVEN

Sinds juni 2022 ben ik gedeconventioneerd. De tarieven die gehanteerd worden zijn de tarieven die worden voorgesteld door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, onze beroepsvereniging.

In sommige gevallen worden het onderzoek en de behandelingen terugbetaald door het RIZIV. Daarvoor moet een aanvraag ingediend worden bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Indien geen terugbetaling mogelijk is door het RIZIV, zal in de meeste gevallen terugbetaling voorzien worden door de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Tijdens het intake- of adviesgesprek zal u op de hoogte gebracht worden van de tarieven en van welke terugbetaling u eventueel kan genieten.

Indien u hier meer over informatie wil, aarzel niet om mij te contacteren.

OP DIT MOMENT WORDEN ER GEEN NIEUWE BEHANDELINGEN OPGESTART.

Peter Benoitlaan 33
9800 Deinze

0476 99 80 86

Ik neem zo snel mogelijk contact met u op

bottom of page